O nás

93ECD661-EAC6-4BFA-9D19-B398F9546106.jpeg

Yoga citta vrtty nirodhah – Jóga, zastavení změn v mysli.

Ať si můžeme jógu představovat jakkoliv, „žití jógy“ je pro každého jednotlivce natolik individuální jako jednotlivec samý. Jsou lidé, kteří žijí jógu ve velmi tělesném aspektu bytí. Jsou lidé, kteří ji žijí více duchovním způsobem života. A jsou i jedinci, kteří fluktuativně plynou mezi jednotlivými pojetími jógy, dle momentálního rozpoložení mysli, těla i ducha. Žádný ze způsobů jógového žití není horší, žádný není lepší, jeden není více osvícený než druhý. Každý jednotlivý způsob je jen a pouze jiný. Je přesně tak jiný, jak „jiní“ jsme mi sami. To je na józe nepřeberně krásné. Nemá žádné limity, hranice či kategorie. Každý může „žít jógou“. V praxi, jde pravému jogínovi o jediné. Dosáhnout osvícení. Tedy. Vymanit své átma (boha v nás samých) ze znovuzrozování samsáry, neboli pout karmánu. Čili. Neustálého koloběhu „znovu zrozování se“ do fyzické podoby, sem, na planetu Zemi. Dost možná toto čtete a „slyšíte“ úplně poprvé. Dost možná vám tyto myšlenky přijdou jako výplod chorého mozku či jako informace značně přitažené za vlasy. “Jaké znovuzrozování? Jaké osvícení??” Ať si myslíme cokoliv. S ohledem i bez ohledu na to, zda k osvícení skutečně dojdeme. Lehkost bytí, jenž jógový způsob života přináší, je zatraceně sexy. Otřepané fráze typu: "Jóga není jen cvičení. Jóga je životní styl, cesta, jenž pozvedá mysl, tělo i ducha zároveň. " Jsou sice pravda (které hluboce věřím). Nicméně. Mnohem důležitější je pro mne poznání, že cesta jógy je klíčem k lidským srdcím. K našim vlastním srdcím. Klíčem, jenž pozvedá naše osobní žití k pravdě, upřímnosti a bezpodmínečné lásce. K našim partnerům, dětem, absolutně cizím bytostem a HLAVNĚ, ZCELA A PŘEDEVŠÍM k sobě samým.

Namasté, přátelé. Těšíme se na Vás, v naší společné oáze jógy.

Lektoři

14F94CB3-30B4-4B0B-9592-477E08593E6E.jpeg

Žij tady, žij teď. Vše ostatní se nějak „udělá“. Snažím se inspirovat své klienty, aby zapomněli na mínění druhých, neporovnávali svojí jedinečnost s jedinečností druhých a šli svojí vlastní cestou života,… ať je jakákoliv. Je to jedna z životních lekcí i pro mne samotnou, a tak se snažím postupně předávat vlastní zkušenosti, omyly i zážitky na této pouti světem. Často totiž míváme pocit, že cesta druhých je “jaksi” zajímavější, barevnější, rozmanitější.. či prostě více okouzlující. Však zapomínáme, že tato naše zdánlivá „ne/objektivita“ je jen odraz zcela jiného úhlu pohledu. Máme, totiž, absolutně odlišný výchozí bod výhledu. Máme, zcela absolutně, jiný odstup.

464151BB-66BD-4D97-928C-9B5459706346.jpeg

Nejsem odborník na vše. Pomáhám člověku především nalézt spojení mezi tělem a duší. Jde o souhru.

Anežka pracuje s celým systém člověka jako s komplexní bytostí a její přístup je ryze individuální. Oblasti seberozvoje se věnuje již 17 let, několikrát sama podnikla odvážnou cestu na svatojakubskou pouť do Camino de Santiago, hraje na bubny, vyrábí přírodní parfémy, věnuje se terapeutické a masérské činnosti. Více povídání s Anežkou, o Anežce naleznete s sekci články v sekci články.